"ЕКОСТРОЙ-СИА" ЕООД има дългогодишен професионален опит в проектиране и изпълнение на обекти по озеленяване и ландшафтна архитектура.

   Началото на дейността бе положено през 1992г. от дипломирани специалисти , работили в проектантски и строителни организации в областта на парковото строителство.

   Дело на фирмата са проектни паркоустройствени решения и изграждане на редица обекти в страната: обществени пространства,хотели,ваканционни селища,паркове,инфраструктурни обекти,частни градини и др.

   Нашите лицензирани специалисти се ангажират и с осъществяване на компетентен авторски надзор по част "паркоустройство и благоустройство" и "приложна геодезия".

                                                           e-mail : ekosia@mail.bg ; тел: BG +359 888003226  Call ; BG +359 889932276  Call