КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
 

 гр.София-тел:02/8841218

FAX: 02/8564397

e-mail: ekosia@mail.bg

Управител-ланд.арх.Станислава Голомехова,тел: 0889 932 276

Гл.проектант,тел: 0888 003 226

Разсадник,с.Джурово-тел: 07139/2084

                                                              
 
 
                                                           
                                           
                                                          
 
 
                                                               
                                                           e-mail : ekosia@mail.bg ; тел:0888 003 226 ; 0889 932 276