ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

    Важен момент в изграждането на обекти по ландшафтна архитектура е правилното разчитане на проекта и реализирането му съгласно идеята на проектанта и изискванията на инвеститора.Ето защо  освен реализацията му в частта по паркоустройство и благоустройство , ние можем да подпомогнем инвеститора чрез прилагане на стриктен авторски надзор  при трасирането или строителството на  пешеходни алеи,настилки,скални и покривни градини,подпорни стени, архитектурни детайли,водни ефекти и др.,заложени в проектната разработка.

 
 
 
 
 
 
 
 
озеленяване и настилки на крайпътен ресторант  озеленяване и настилки на крайпътно заведение  озеленяване и водни ефекти-хотел "Денив",к.к.Боровец  озеленяване и водни ефекти-хотел "Денив",к.к.Боровец  озеленяване и авторски надзор по ВП на частен имот  озеленяване и авторски надзор по ВП на частен имот  озеленяване и авторски надзор на ВП на частен двор  озеленяване и авторски надзор на ВП на частен двор  озеленяване и авторски надзор на Вертикална планировка и воден ефект в частен имот  озеленяване на частен имотизграждане на покривна градина  озеленяване на хотел "Спарк"-гр.Правец  озеленяване на хотел "Спарк"-гр.Правец  озеленяване и авторски надзор по вертикална планировка на частен имот  озеленяване и авторски надзор по вертикална планировка на частен имот
                                                           e-mail : ekosia@mail.bg ; тел: BG +359 888003226  Call ; BG +359 889932276  Call