КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

    Отчитайки изискванията на строителното законодателство и нарасналият през последните години интерес на инвеститорите към изцяло завършени обекти в част паркоустройство и благоустройство,ние Ви предлагаме пълен набор от проекти и чертежи,необходими за узаконяване,изграждане и озеленяване на всякакъв вид околни пространства.

Този комплект включва:

-геодезично заснемане на разработваната територия  ; функционално зониране ;   подробна обяснителна записка   ;   проект по ландшафтно устройство (комплексно обемно пространствено решение)    ;   трасировъчен чертеж    ;    посадъчен чертеж   ;   схема на процентното разпределение на зелените площи   ;   проект по вертикално планиране и баланс на земните маси   ;   архитектурни и декоративни детайли   ;   подробна проекто-сметна документация с необходимите количества и актуални цени

проект за функционално зониране на градски парк  проект по паркоустройство на хотел в к.к.Цигов Чарк  проект по паркоустройство на голф комлекс  проект по ландшафтна архитектура на частен имот  паркоустройствен проект за реконструкция на площад-гр.Павликени  част паркоустройство и благоустройство на частен имот  рехабилитация на градска зелена зона-гр.Дряново/фрагмент/  проект по паркоустройство и благоустройство на имот за селски туризъм  проект по ландшафтна архитектура на болничен комплекс-НКБ,гр.София  проект по вертикално планиране на вилно селище
                                                          e-mail : ekosia@mail.bg ; тел: BG +359 888003226  Call ; BG +359 889932276  Call