ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА КОНКУРСИ И ПРЕСТИЖНИ ОБЕКТИ

    На базата на специализирани и доразработени от нас софтуерни продукти,инвеститорът би могъл да добие реална  представа за крайния вид на обекта с помощта на перспективни или аксонометрични изгледи под формата на компютърни триизмерни визуализации.Триизмерните модели са доказано полезни при участие в конкурси или офериране обекта на "зелено".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
проект за реконструкция на централен площад-гр.Павликени  проект по паркоустройство и благоустройство на Крайдунавски парк,част втора-гр.Тутракан  проект по паркоустройство на производствена база  проект на настилки и озеленяване на частен имот  проект на детска площадкапроект по ландшафтна архитектура на централна зелена зона-гр.Дряново  проект за реконструкция на парк-гр.Лозница/фрагмент/  проект за реконструкция на парк-гр.Лозница/фрагмент2/  проект по ландшафтна архитектура на болнично пространство-НКБ,гр.София  архитектурен детайл-барбекюпаркоустройствен проект на частен имот  детайл на воден ефект  главен болничен подход-НКБ,гр.София  проект по озеленяване на градски площад-гр.Ябланица  проект по паркоустройство и благоустройство за реконструкция на Централен градски площад-гр.Павликени
                                                          e-mail : ekosia@mail.bg ; тел: BG +359 888003226  Call ; BG +359 889932276  Call